چاپ        ارسال به دوست

توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت

راه اندازی تکنیک آنالیز کینونهای تنفسی برای شناسایی میکروارگانیسم ها

تکنیک آنالیز کینونهای تنفسی  برای شناسایی میکروارگانیسم ها در کشور توسط متخصصان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران راه اندازی شد

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن اشاره به تداوم دستاوردهای این مرکز از راه اندازی یک تکنیک بسیار ارزشمند در شناسایی میکروارگانیسم ها خبر داد و به روابط عمومی مرکز گفت: این تکنیک که به طبقه بندی میکروارگانیسمها بر اساس ساختار شیمیایی کینونهای تنفسی در غشاء منتهی  می شود قادر است میکروارگانیسم ها را به دو گروه عمده دارای یوبی کینون و منا کینون طبقه بندی نماید و به عنوان یک ابزار کنترل کیفی در تأیید سایر فاکتورهای شناسایی مرتبط با خصوصیات ظاهری یا فنوتیپی به ویژه در پروکاریوتها کارایی موثری خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: انجام این تکنیک دستاورد بزرگی برای کشور است چرا که برای اولین بار در آزمایشگاه شیمیوتاکسونومی مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران  با توجه به امکانات موجود و تحمیل تحریمهای ناعادلانه،  بومی سازی و راه اندازی شده است.  این تکنیک هم اکنون در بانکهای معتبر بین المللی نظیر DSMZ آلمان با صرف هزینه ای حدود 275 یورو در حال انجام است  و بومی سازی آن در داخل کشور هزینه ها را تا 75 درصد کاهش  می دهد و در جلوگیری از خروج ارز موثر است.

شایان ذکر است تکنیک آنالیز کینونهای تنفسی به دلیل حساسیت این ترکیبات به نور و اکسیژن با اعمال شرایط فقدان نور و فشار پایین هوا و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام می شود. 

 

 

 


١٠:٣٩ - دوشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٥    /    شماره : ٩٤    /    تعداد نمایش : ١٣٩٥