چاپ        ارسال به دوست

توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

معرفی و نامگذاری یک گونه جدید قارچ رشته ای به نام دریاچه ارومیه

اولین گونه بومی قارچ رشته ای متعلق به خانواده Pleosporaceae  (پلئوسپوراسه) به نام دریاچه ارومیه نام گذاری شد

دریاچه ارومیه، یکی از بزرگترین زیستگاههای حیات وحش کشور است که متاسفانه به علت خشکسالی به شدت متاثر شده است. در راستای حفاظت از  ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور، محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران یک گونه جدید قارچ coelomycete (سلومایست) از دریاچه ارومیه جداسازی و شناسایی نمودند که به نام دریاچه ارومیه (چیچست) نامگذاری شده است.

گونه Neocamarosporium chichastianum  (نئوکاماروسپوریوم چیچستیانوم) یک آسکومایست متعلق به خانواده Pleosporaceae  (پلئوسپوراسه) است و در گروهی از قارچها که در کشور مطالعات کمی روی آنها انجام شده است، قرار دارد.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این باره به روابط عمومی مرکز گفت: تلاشهای ما در این مرکز طی نمونه برداری های مختلف از دریاچه فوق شور ارومیه سبب کشف قارچ Neocamarosporium chichastianum شده است که خود تأکیدی بر لزوم نگاه ویژه به این منطقه می باشد. نظر به این واقعیت که این گروه از قارچ ها در کشور بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند و معمولاً در ارتباط با گیاهان شورپسند نیز گزارش شده اند، لذا موضوع بسیار جالب توجهی برای انجام مطالعات گسترده فیزیولوژی میکروبی و اکولوژی مولکولی می باشند.

وی در ادامه افزود: قارچها به دلیل پتانسیل های منحصر به فرد ژنتیکی-متابولیک از توانایی بالایی در تحمل شرایط سخت: مانند شوری، برخوردارند. همچنین سازگاری برخی گیاهان شورپسند با شرایط خشکی، شوری و کم آبی حاکم بر دریاچه های فوق شور شاید مرتبط با همزیستی و یا چنین ارتباطی با قارچ های هالوتولرانت باشد.

فاضلی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جمع آوری و نگهداری نمونه های زیستی کشور و معرفی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور عنوان نمود: گونه های بومی قارچی کشف شده از دریاچه ارومیه نشاندهنده نیل مرکز در راستای رسالت های تعریف شده و اکتشاف و ذخیره  سازی ذخایر ژنتیکی و زیستی می باشد.

 نمونه های این گونه قارچ بومی در بانک میکروارگانیسمها، یکی از کلکسیونهای زیستی چهارگانه مرکز با شماره دسترسی  IBRC-M 30126نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان می باشند.

 


٠٩:١٣ - يکشنبه ١٢ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٩٨    /    تعداد نمایش : ٢٠٥٧