وبینار استخراج DNA,RNA از نمونه های خون


 سرفصلها:

  • روشهای استخراج DNA ژنومیک از خون به صورت دستی و با استفاده از کیت
  • تخلیص و تلغیظ DNA
  • اصول کار با RNA
  • روشهای استخراج RNA از خون با استفاده از کیت
  • اصول ژل الکتروفورز
  •  نحوه انجام الکتروفورز افقی
  •  آنالیز نتایج حاصل از ژل الکتروفورز با استفاده از دستگاه UV BOX

شهریه: بیست هزار تومان

تاریخ برگزاری:  19  شهریور 97 ( ساعت  10  الی 11:30  )

 مدرس : خانم پورصفری

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.