مدیر بانک:

پروانه فرزانه، مدیر بانک سلول های انسانی و جانوری
 
 
   
     پروانه فرزانه (دکترای تخصصی ایمونولوژی)                                                       اعضای هیات علمی:

    سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی)       


    کوروش جمعه خالدی ( دکترای تخصصی ژنتیک جانوری )
              
    عبدالرضا دانشور آملی(دکترای تخصصی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام)         


کارشناسان:


سپیده آشوری موثق (دکترای بیولوژی تولید مثل)    


 
مریم فرقدان (دانشجوی دکترای ایمنی شناسی پزشکی)  

شیوا محمدی (دانشجوی دکترای ژنتیک)   


زهره هاشمیان ( کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی)

معصومه اسدی ( کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری - بافت شناسی و جنین شناسی)    

فائزه وخشیته ( دانشجوی دکترای - نانوبیوتکنولوژی)    

هدیه رحمتی ( کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی)     

زهرا الیاسی گرجی (دانشجوی دکترای بیوفیزیک)   

منصوره فرهنگ نیا (دانشجوی دکترای ژنتیک پزشکی)

سمانه محمود اقدم  (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی) 

نوید مومنی فر (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی)

شیما امینی (کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و ملکولی)

محمد پیروزفر (کارشناسی ارشد بیوتکنولوزی پزشکی)


مسئول امور اداری:

هانیه حمیدی (کارشناسی مدیریت)                                                                                                        تماس با بخش اداری
 رابط بخش خدمات:
لیلا فرامرزی (کارشناسی ارشد میکروبیولوزی)                                                                                           تماس با بخش خدمات


همکاران علمی:
مرضیه ابراهیمی ( دکترای تخصصی ایمنی شناسی - عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان )

سید ناصر استاد ( دکترای تخصصی فارماکولوژی - عضو هیات علمی گروه سم شناسی و داروشناسی دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تهران )

حسین بهاروند ( دکترای تخصصی زیست شناسی تکوینی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان)

محمد حسین صنعتی ( دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی - عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک )

حسین قهرمانی ( دکترای تخصصی فارماکولوژی - عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

زهیر محمدحسن صراف ( دکترای تخصصی ایمنی شناسی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس )

میثم گنجی بخش ( دکترای بیولوژی تولید مثل) 

احمد نسیمیان (  دکترای بیوشیمی بالینی )  

ندا سادات گوهری (کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)       

پروانه افشاریان ( دکترای تخصصی ژنتیک - عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان )

لاله نیک فرجام  (دکترای تخصصی علوم و فن آوری منابع زیستی)