دعوت به همکاری
دعوت به همکاری
 ١٦:١٦ - شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
وبینار "اهمیت حفاظت و بکارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان ثروت ملی" برگزار گردید
وبینار "اهمیت حفاظت و بکارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان ثروت ملی" برگزار گردید
 ١٠:٣١ - شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٤ - دوشنبه ١٦ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
پیام رییس مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به مناسبت" روز ذخایر ژنتیکی و زیستی"
پیام رییس مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به مناسبت" روز ذخایر ژنتیکی و زیستی"
 ١٦:١٠ - يکشنبه ١٥ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>