محیط های کشت آماده میکروبی

 

محیط های کشت میکربی در داخل پلیت راه حلی مناسب برای کاهش زمان فعالیت های آزمایشگاهی است. محیط های کشت آماده مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران شامل انواع مختلف پلیت ها و لوله های مایع و جامد می باشند. محیط های آماده با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه تهیه می شوند. کنترل کیفی این محیط ها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام شده و کیفیت تمامی محصولات عرضه شده توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تضمین می گردد.

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید. حداقل سفارش از هر محيط كشت 100 عدد مي باشد و به سفارش هاي پايين تر ترتيب اثر داده نمي شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره تلفن 02634762395 تماس حاصل نمایید.

همچنین مشتریان می توانند سایر محیط های کشت مورد نیاز خود را که در لیست قید نشده است با توافق قبلی از این مرکز تهیه نمایند.

   دانلود : لیست های محیط کشت میکروبی - Copy.docx           حجم فایل 34 KB