دوره های عمومی :

عنوان دوره :  

مبانی تکنیک های مولکولی -  مهندسی ژنتیک و کلونینگ

ریز سرفصل ها :

 • استخراج RNA و DNA
 • انجام PCR  و سنتز cDNA
 • اصول ژل الكتروفورز
 • اصول تهيه محيط كشت و كشت باكتري
 • انجام الکتروفورز و مشاهده قطعه تکثیر شده
 •  از ژل و استحصال قطعه موردنظر برای کلونینگDNA استخراج
 • انجام واکنش هضم آنزیمی (digestion)
 • انجام واکنش الحاق (ligation)
 • تهیه سلولهای مستعد
 • ترانسفورماسیون وکتور به درون باکتری
 • کشت بر روی محیط کشت انتهابی و غربالگری کلونی های نوترکیب
 • استخراج پلاسمید نوترکیب
 • برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب
 • الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ  

هزینه دوره: 550 هزار تومان

محل برگزاری: تهران

طول دوره: 5 روز  -20  الی 24  مرداد 97

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.