تعامل با دانشگاه­ها، مراکز علمی و پژوهشگاه ها

یکی از برنامه های  مرکز ايجاد تعامل علمي و روابط با مراكز علمی و معتبر ملی و بين‌المللي جهت ارتقاء موقعيت علمي پژوهشي مركز در سطح ملي، منطقه اي و جهاني است. در همین راستا مرکز ضمن بررسی پتانسیل­های علمی و حوزه تخصصی این مراکز موفق به ایجاد ارتباطات بسیار خوب با این مجموعه ها شد.

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

سازمان ملی استاندارد ایران

دانشگاه خوارزمی

مراکز و انجمن های مرتبط با بیماران سرطانی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

دانشگاه الزهرا

جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز تحقیقات دندان پزشکی داشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

فرمانداری مهریز

مرکز شهید فهمیده استان البرز

پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

جهاد دانشگاهی واحد اردبیل

انجمن علمی سوخت های زیستی

 

پژوهشگاه صنعت نفت

جهاد دانشگاهی استان لرستان

 

سازمان محیط زیست

گروه شرکت های گسترش علوم زیستی (لیدکو)

 

بنیاد ژنتیک استان تهران

مرکز تحقیقات آسم و آلرژی

دفتر برنامه زیستی ودجا

مرکز تحقیقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 University of Valencia - Spain

University of Perugia - Italy

Erasmus University Rotterdam - Netherlands

University of Tsukuba - Japan