روش های شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها (پروکاریوت)

سرفصلها:

  • آشنايي با اهميت شناسايي مولكولي در سيستماتيك ميكروارگانيسمها
  • آشنايي با ژنهاي داراي اهميت در شناسايي مولكولي
  • استخراج ژنوم از ميكروارگانيسمها
  • آموزش PCR
  • آموزش ژل الکتروفورز

هزینه: 500 هزار تومان

محل برگزاری : بانک میکروارگانیسم ها درکرج

طول دوره :4 روز 

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.