کشت، تکثیر ، نگهداری  و بانکینگ سلولهای انسانی و جانوری


  سرفصلها :

  روز اول:

  تعریف کشت انواع رده های سلولی ( سرطانی، بنیادی)

  انواع و کاربرد کشت سلول

  آشنایی با مواد و وسایل کشت و اتاق کشت

  آموزش نکات GCCP

  روز دوم :

  آشنایی با روشهای استریل کردن و کاربردهای آن در کشت سلولی

  آشنایی با انواع محیط های کشت- مواد مغذی و مکمل ها- بافرها، آنتی بیوتیک ها و بسترهای کشت

  آشنایی با ساخت محیط کشت و فیلتراسیون

  بررسی اولیه سلولها

  آموزش شمارش سلول و محاسبه Viability

  روز سوم :

  آشنایی با روش های احیاء، پاساژ، تعویض محیط و انجماد رده های سلولی

  انواع روشهای جداسازی و نامیرا سازی سلول

  نامیراسازی با استفاده از ویروس EBV و ژن H-TERT

  روز چهارم :

  آشنایی با روش های کنترل کیفی رده های سلولی

  روشهای تشخیص انواع گونه های جانوری در نمونه های زیستی و افتراق درون گونه ای.  

     روز پنجم :

  روشهای سنجش زنده مانی سلول

  رنگ آمیزی سلول

  سنجش میزان اثر سمیت مواد بر سلول با روشهای  MTT, XTT

  آشنایی با پارامترهای بانکینگ 


هزینه: 600 هزارتومان

محل برگزاری :بانک سلولهای انسانی و جانوری واقع در تهران

طول دوره :5 روز

زمان برگزاری : 20 الی 24 مرداد 97 / 10  الی 14  شهریور 97

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525385 تماس حاصل نمایید.