دوره مبانی کشت سلول

اهداف: آشنایی با اصول اولیه کشت سلولی و ایجاد توانایی کار با سلول و کشت آن به صورت عملی

سرفصلها:

      آشنایی با اصول GLP و استریلزاسیون ، بازدید کلی از بانک، تمرین استریل کار کردن خارج از هود
      Viability، شمارش سلول و تهیه محیط کشت، بازدید از آزمایشگاه کشت سلولی قرنطینه یا اصلی و مشاهده سلولها در ظروف کشت، تمرین استریل کار کردن در زیر هود
      مطالعه اولیه سلول
      محیط های کشت، سرم ها و supplements و آنتی بیوتیک ها
      دفریز، پاساژ و فریز کردن سلولها
      تهیه یک بانک کوچک از یک رده سلولی برای استفاده معمول در آزمایشگاه تحقیقاتی
      مورفولوژی سلولها
      مطالعه کتاب و رفع اشکالات 

شهریه: هفتصد و هفتاد هزار تومان

ساعات آموزش: یک هفته 

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه علوم زیستی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525387 و 44275396  تماس حاصل نمایید.