دوره کشت سلولی پیشرفته

اهداف: آشنایی با کاربردهای کشت سلول از طریق آشنایی عملی با تکنیک های مورد نیاز برای تهیه سلولها از بدن موجودات زنده، کشت سلولهای خاص مانند سلولهای بنیادی وسلولهای سخت کشت، آماده سازی سلولها برای تولیدات بیوتکنولوژی

سرفصلها:

      کشت سلولهای اولیه
      کشت سلولهای بنیادی
      رسم منحنی رشد
      کلون کردن
      احیا سلولهای سخت کشت
      تغییر شرایط کشت برای کاربردهای زیست فناوری و پزشکی
      بانک سلول
      طراحی اتاق کشت

شهریه: یک میلیون و سیصد هزار تومان

ساعات آموزش: 12 ساعت تئوری و 45 ساعت عملی در یک ماه

پیش نیاز: رشته های وابسته به علوم زیستی ، آشنایی عملی با مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.