دوره سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT

اهداف: آشنایی با روش MTT 

سرفصلها:

     آشنایی با روشهای سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر سلولی 

     اصول کلی کشت سلول

     تعیین تعداد بهینه سلولها و رسم منحنی استاندارد 

     روش انجام آزمایش MTT و آنالیز داده ها

     انجام تمامی مراحل توسط فن آموز

 

شهریه: چهارصد و پنجاه هزار تومان

ساعات آموزش: 2 ساعت و 40 دقیقه تئوری و 13ساعت و 20 دقیقه عملی دردو روز

پیش نیاز: آشنايي با کشت سلولی و یا گذراندن کارگاه / دوره فن آموزی کشت سلول های انسانی و جانوری

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.