دوره تشخيص و تأييد گونه هاي جانوري به روش Multiplex PCR 

اهداف: آشنایی با روش مولکولی Multiplex PCR  و پارامترهای آن، استفاده از Multiplex PCR برای تشخیص گونه های جانوری

سرفصلها:

      تئوری PCR و کاربرد آن
      تئوری Multiplex PCR  و کاربرد آن در افتراق گونه
      عملی با استخراج DNA از نمونه
      عملی PCR گونه ها بصورت تکی
      عملی و انجام Multiplex PCR   از نمونه های استخراج شده و الکتروفورز و آنالیز نتایج

شهریه: چهار صد و نود هزار تومان

ساعات آموزش: ساعت تئوری و 12 ساعت عملی در دو روز 

پیش نیاز: دانش پایه در زیست شناسی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.