آشنايي با روشهاي آناليزي ترکيبات فيتوشيميايي (TLC , HPLC)

اهداف: نحوه  کاربرد TLC , HPLC در فيتوشيمي

سرفصل ها:

  • TLC

  • HPLC

ساعات آموزش: یک روز

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسي

شهریه: چهارصد و سی هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنیدو یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.