نحوه راه اندازی و تشکيل هرباريوم

اهداف: آشنایی با هرباریوم

سرفصل ها:

  • آموزش نحوه جمع آوری و خشک کردن گیاهان

  • آموزش نحوه هرباریومی کردن نمونه های گیاهی و تشکیل هرباریوم

  • آموزش آشنایی با صفات مورفولوژیکی و نحوه استفاده از کلیدهای شناسایی

 

ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری ، 4 ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسي

شهریه: دویست هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963تماس حاصل نمایید.