میتوز و نحوه تهیه کاریوتیپ

اهداف: آشنايي با نحوه تهیه لام کروموزومی در مرحله متافاز و تهیه کاریوتیپ

سرفصل ها:

  • میتوز و ساختار کروموزوم های میتوزی

  • نحوه تهیه لام میتوزی

  • نحوه تهیه کاریوتیپ و آموزش استفاده از نرم افزار Micro measure

ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری ، 4 ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسي

شهریه: دویست و پنجاه هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88545059 تماس حاصل نمایید.