آموزش روشهای شناسایی تاکسون های جدید میکروبی

سرفصل ها:

  •  مقدمه ای بر دیدگاه شناسایی پلی فازیک
  •  تشریح روشهای شناسایی فنوتیپی 
  •  تشریح روشهای شناسایی کموتایپی
  •  تشریح روشهای شناسایی ژنوتیپی
  •  آشنایی با سیستمهای شناسایی مینیاتوری و سریع
  •  آشنایی با بیوانفورماتیک و مطالعات فیلوژنی

 ساعات آموزش: 10 ساعت تئوری، 30 ساعت عملی در 5 روز

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963تماس حاصل نمایید.