شناسایی پلی فازیک آرکی ها

سرفصل ها:

  • آشنایی با آرکی ها و تاریخچه شناسایی آنها
  • آشنایی با شناسایی ریخت شناسی، تغذیه و صفات بیوشیمیایی و حساسیت آنتی بیوتیکی در آرکی ها
  • آشنایی با شناسایی مولکولی و شیمیوتاکسونومی اعضای این گروه

ساعات آموزش: 5 ساعت تئوری و 5 ساعت عملی در دو روز

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: چهارصد و پنجاه هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963تماس حاصل نمایید.