آموزش تخصصی تعيين محتواي قند ديواره در ميكروارگانيسم ها

سرفصل ها:

  • آشنايي با ديواره در ميكروارگانيسمها از ديدگاه كموتاكسونومي

  • اهميت قندها در كموتاكسونومي و ميكروارگانيسمهاي مختلف

  • آشنايي با روش عملي تعيين محتواي قند ديواره


ساعات آموزش: 2
ساعت تئوری ، 6 ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز:
دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: متعاقبا اعلام خواهد شد

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059تماس حاصل نمایید.