آموزش تخصصی تعیین لیپیدهای قطبی

سرفصل ها:

  •  آشنايي با غشاء سیتوپلاسمی در میکروارگانیسم و ساختار آن

  •  آشنایی با انواع لیپیدهای غشایی

  •  معرفی روشهای مطالعه ساختارهای لیپیدی غشاء

  •  جداسازی لیپیدهای قطبی

  •  کروماتوگرافی لیپیدهای قطبی


ساعات آموزش: 2 ساعت تئوری ، 6 ساعت عملی در 1 روز

پیش نیاز:
دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی
جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059تماس حاصل نمایید.