آموزش تخصصي تعيين نوع کینون های غشایی در باکتریهای گرم منفی و مخمرها

سرفصل ها:

  •  آشنايي با غشاء سیتوپلاسمی در میکروارگانیسم و ساختار آن
  •  آشنایی با انواع لیپیدهای غشایی
  •  معرفی روشهای مطالعه ساختارهای لیپیدی غشاء
  •  جداسازی کینونهای زنجیره تنفسی
  •  کروماتوگرافی کینونهای زنجیره

ساعات آموزش: 3 ساعت تئوری ، 6 ساعت عملی در یک روز

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: هفتصد  هزار تومان 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059تماس حاصل نمایید.