آموزش تخصصی تعيين نوع پپتيدوگليكان در باكتري ها

سرفصل ها:

  • آشنايي با ساختارهاي متنوع ديواره در پروكاريوتها

  • آشنايي با تايپينگ اسيدهاي آمينه ديواره

  • آشنايي با روش هاي تعيين اسيدهاي آمينه موقعيت سوم

  • آشنايي با روشهاي مختلف كروماتوگرافي در مطالعه ديواره باكتريها


ساعات آموزش:
3 ساعت تئوری ، 21 ساعت عملی در 4 روز

پیش نیاز: دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: هفتصد هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059تماس حاصل نمایید.