دوره اصول سیتوژنتیک

سرفصلها:

  • نامگذاری و طبقه بندی کروموزوم های انسانی
  • روش های تجزیه و تحلیل کروموزوم ها
  • آشنایی با ناهنجاری های کروموزومی
  • تمایز و تعیین جنسی و بررسی اختلالات تمایز جنسی
  • آشنایی با انواع تکنیک های سایتوژنتیک
  • آشنایی با مبانی کشت سلول
  • کشت لنفوسیت ها، هاروستینگ، لام گیری و بندینگ
  • کشت سلولهای فیبروبلاستی ، هاروستینگ و لام گیری
  • بررسی میکروسکوپی و آنالیز کروموزوم ها
  • کاریوتایپینگ

شهریه: جهت برآورد شهریه با آموزش تماس حاصل فرمایید.

ساعات آموزش: 8 روز (21 ساعت تئوری و 43 ساعت عملی )

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.