دوره اصول سیتوژنتیک بالینی

سرفصلها:

  • نامگذاری و طبقه بندی کروموزوم های انسانی
  • روش های تجزیه و تحلیل کروموزوم ها
  • آشنایی با ناهنجاری های کروموزومی
  • تمایز و تعیین جنسی و بررسی اختلالات تمایز جنسی
  • آشنایی با انواع تکنیک های سایتوژنتیک
  • کشت لنفوسیت ها، هاروستینگ،  بندینگ و لام گیری
  • بررسی میکروسکوپی و آنالیز کروموزوم ها
  • تمرین کاریوتایپینگ و رفع اشکال

شهریه: جهت برآورد شهریه با آموزش تماس حاصل فرمایید.

ساعات آموزش: یک هفته (17 ساعت تئوری و 23 ساعت عملی)

پیشنیاز : آشنایی با روشهای جداسازی سلول های خونی و کشت سلولی

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.