دوره تکنیک سیتوژنتیک برای رده های سلولی

سرفصلها:

  • نامگذاری و طبقه بندی کروموزوم های انسانی
  • روش های تجزیه و تحلیل کروموزوم ها
  • آشنایی با ناهنجاری های کروموزومی
  • آشنایی با انواع تکنیک های سیتوژنتیک
  • کشت سلولهای فیبروبلاستی ،هاروستینگ ،بندینگ و لام گیری
  • بررسی میکروسکوپی و آنالیز کروموزوم ها

شهریه: جهت برآورد شهریه با آموزش تماس حاصل فرمایید. 

ساعات آموزش: 5 روز( 13ساعت تئوری و 23 ساعت عملی)

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.