مبانی تکنیک کشت بافت گیاهی

اهداف: آشنایی با مبانی تکنیک کشت بافت

سرفصل ها:

  • مبانی کشت بافت گیاهی

  • فرمولاسیون، استوک ها، بافرها و تهیه محیط کشت

  • کاربرد بیوتکنولوژی گیاهی: تکثیر درون شیشه ای، تولید متابولیت های ثانویه و حفظ ذخایر ژنتیکی

  • تهیه ریزنمونه گیاهی و کشت درون شیشه ای

ساعات آموزش: دو روز

پیش نیاز: داراي حداقل مدرک کارشناسي

شهریه: ششصد و چهل و سه هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.