تکنیک کشت بافت گیاهی این امکان را فراهم می­سازد تا بتوان ریزنمونه­ های گیاهی (شامل سلول، بافت و اندام گیاهی) را در شرایط استریل و کنترل شده، تولید و به دور از عوامل تنش­زای زنده و غیر زنده، برای مدت زمان طولانی حفظ و نگهداری و نهایتا احیا نمود.

از جمله مهمترين كاربردهاي تكنيك كشت بافت گياهي كه خود يكي از  روش هاي نگهداري گياهان در شرايط برون محيطي (Ex situ) مي باشد، بر طرف كردن محدوديت هايي است كه گياهان رشد رويشي، با آن مواجه هستند و مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- توليد ژرم پلاسم فاقد عوامل بيماري زاي گياهي (قارچ، ويروس، باكتري و مايكوپلاسما) از گياهاني كه به طريق رويشي تكثير مي شوند (از جمله سير و سيب زميني)

- فراهم آوردن شرايط رشدي مناسب و نگهداري اين ژرم پلاسم در اتاقك رشد

- تكثير وسيع، سريع و آسان گياهچه هاي فاقد پاتوژن، بدون محدوديت زماني در طول سال

از ديگر كاربرد هاي تكنيك كشت بافت مي توان: توليد گياهان هاپلوئيد، توليد متابوليت هاي ثانويه، ايجاد واريانت هاي ژنتيكي، وسيله اي براي دست ورزي هاي ژنتيكي، كوتاه كردن دوره اصلاحي و ... نام برد. شایان ذکر است تا کنون بالغ بر 65 نوع نمونه از گیاهان دارویی، درختان میوه، گیاهان زینتی، سبزی و غیره در بانک گیاهان درون شیشه­ای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران حفظ و نگهداری می­شوند.