دوره فن آموزی شناسایی  مولکولی میکروارگانیسم های جداشده از نمونه های غذایی، بهداشتی آرایشی و دارویی


سرفصل ها:

  • آشنایی با اهمیت شناسایی مولکولی در تشخیص سویه های جداشده از منابع غذایی،بهداشتی آرایشی و یا دارویی

  • آشنایی با ژن های دارای اهمیت در شناسایی مولکولی

  • استخراج ژنوم از میکروارگانیسم ها

  • آموزش PCR


ساعات آموزش: 5
ساعت تئوری ، 10ساعت عملی   در 2 روز

پیش نیاز:
دانش پایه در زمینه میکروبیولوژی

شهریه: هفتصد و پنجاه هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.