دوره فن آموزی گروه بندی (تایپینگ ) میکروارگانیسم های جداشده از منابع غذایی( به طور ویژه Bacteria Lactic Acid )


سرفصل ها:

  • تشریح اصول مولکولی تایپینگ میکروارگانیسم ها

  • بررسی ژن های کلیدی در تایپینگ

  • انجام تایپینگ مولکولی


ساعات آموزش: 3
ساعت تئوری ، 15ساعت عملی   در 3 روز

پیش نیاز:
آشنایی کامل با اصول شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها

شهریه: یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108963 تماس حاصل نمایید.