راه اندازی کانال دانش آموزی با موضوع زیست فناوری
راه اندازی کانال دانش آموزی با موضوع زیست فناوری
 ١٥:٠٦ - يکشنبه ٢ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری
 ١١:٠٥ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هجدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران جولانگاه دو تاکسون جدید مخمری
هجدهمین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران جولانگاه دو تاکسون جدید مخمری
 ١١:٥٣ - سه شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسایی و ثبت دوازدهمین گونه آرکی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
شناسایی و ثبت دوازدهمین گونه آرکی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ٠٩:٥٢ - دوشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستاورد جدید محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور
شناسایی و ثبت بارکد DNA آبزیان استراتژیک کشور
 ٠٨:٤٨ - چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
نتایج مطالعات تنوع زیستی در بالاترین سطوح علمی منتشر شد
نتایج مطالعات تنوع زیستی در بالاترین سطوح علمی منتشر شد
 ٠٨:٣٢ - يکشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ذخایر میکروارگانیسمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرز 4000 گونه
ذخایر میکروارگانیسمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مرز 4000 گونه
 ٠٩:٣٧ - دوشنبه ٩ مرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>