توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت
شناسایی و معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید و بومی با ویژگی مقاومت به شوری
شناسایی و معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید و بومی با ویژگی مقاومت به شوری
 ١١:٠٠ - شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
برگزاری کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ٠٩:٤١ - چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی و ویرایش ژن در سلولهای جانوری با تکنولوژی CRISPR/Cas9
برگزاری کارگاه عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی و ویرایش ژن در سلولهای جانوری با تکنولوژی CRISPR/Cas9
 ١٠:٣١ - سه شنبه ٧ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تداوم پیشتازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در معرفی گونه های جدید
تداوم پیشتازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در معرفی گونه های جدید
 ٠٩:٥٧ - چهارشنبه ٢٤ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در اولین نمایشگاه صنعت بومی پدافند زیستی
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در اولین نمایشگاه صنعت بومی پدافند زیستی
 ٠٩:٠٥ - چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
در اولین همایش ملی جلبک و گیاهان آبزی
نتایج پژوهشهای محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی به صورت مقاله ارایه شد
نتایج پژوهشهای محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی به صورت مقاله ارایه شد
 ١٤:٤٥ - چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
در بازدید از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مطرح شد
افزایش همکاریهای علمی و آموزشی میان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی
افزایش همکاریهای علمی و آموزشی میان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی
 ٠٨:٥٦ - چهارشنبه ٣ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>