پذیرش مقاله محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درمجله Plant systematics and evolution
پذیرش مقاله محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درمجله Plant systematics and evolution
 ٠٩:٣٥ - چهارشنبه ٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه کارگاه های فصل زمستان مرکز
برنامه کارگاه های فصل زمستان مرکز
 ١٠:٠٩ - چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت
شناسایی و معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید و بومی با ویژگی مقاومت به شوری
شناسایی و معرفی سه گونه قارچ رشته ای جدید و بومی با ویژگی مقاومت به شوری
 ١١:٠٠ - شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
برگزاری کارگاه بین المللی تنوع زیستی و سیستماتیک قارچها توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 ٠٩:٤١ - چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی و ویرایش ژن در سلولهای جانوری با تکنولوژی CRISPR/Cas9
برگزاری کارگاه عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی و ویرایش ژن در سلولهای جانوری با تکنولوژی CRISPR/Cas9
 ١٠:٣١ - سه شنبه ٧ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تداوم پیشتازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در معرفی گونه های جدید
تداوم پیشتازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در معرفی گونه های جدید
 ٠٩:٥٧ - چهارشنبه ٢٤ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در اولین نمایشگاه صنعت بومی پدافند زیستی
حضور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در اولین نمایشگاه صنعت بومی پدافند زیستی
 ٠٩:٠٥ - چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>