ارائه محیط کشت و مواد و محلولهای مورد نیاز برای کشت سلول  (کد خدمت CB-326) - فرم درخواست

شرح خدمت: بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، برای اطمینان از کیفیت رشد سلولهای ارائه شده این مرکز، اقدام به ارائه محیط کشت، مواد و محلول‌های موردنیاز برای کشت سلول (نظیر: PBS,FBS,L-Glutamine, Distilled Water) سازگار با نمونه ها و رده های سلولی  از مواد اولیه شرکت‌های معتبری نظیر Sigma, Gibco  می نماید. تمامی مراحل کنترل کیفی محیطها و مواد ارائه شده مطابق استانداردهای بانک سلول و توسط کارشناسان مجرب صورت می‌پذیرد. برای تسهیل دسترسی دانشجویان و پژوهشگران، طبق درخواست، محلول‌ها در ظروف پلی‌پروپیلن یا شیشه‌ای استریل با حجمهای مختلف قابل تحویل هستند. همچنین بانک سلولی آماده پاسخگویی به دیگر نیازها و دریافت پیشنهادها، در محدوده فعالیت‌های خود است.


نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

زمان دریافت: بین یک روز تا یک هفته

 


 

 

ردیف

نام  ماده، محلول یا محیط کشت

کد کالا

حجم

 

1

DMEM (High Glucose)

CDMH-100

100 ml

 

2

DMEM (High Glucose)

CDMH-250

250 ml

 

3

DMEM (High Glucose)

CDMH-500

500 ml

 

4

DMEM (Low Glucose)

CDML-100

100 ml

 

5

DMEM (Low Glucose)

CDML-250

250 ml

 

6

DMEM (Low Glucose)

CDML-500

500 ml

 

7

F12/DMEM

CDMF-100

100 ml

         

8

F12/DMEM

CDMF-250

250 ml

          

9

F12/DMEM

CDMF-500

500 ml

        

10

RPMI-1640

CRP-100

100 ml

 

11

RPMI-1640

CRP-250

250 ml

 

12

RPMI-1640

CRP-500

500 ml

 

13

Ham's F12

CHF-100

100 ml

 

14

Ham's F12

CHF-250

250 ml

 

15

Ham's F12

CHF-500

500 ml

 

16

MEM

CMEM-100

100 ml

 

17

MEM

CMEM-250

250 ml

 

18

MEM

CMEM-500

500 ml

 

19

PBS (1X)

CPBS-100

100 ml

 

20

PBS (1X)

CPBS-250

250 ml

 

21

PBS (1X)

CPBS-500

500 ml

 

22

Trypsin-EDTA (10X)

CTE-10

10 ml

 

23

Trypsin-EDTA (10X)

CTE-50

50 ml

 

24

Milli-Q Direct Water

CDW-500

500 ml

 

25

FBS

CFBS-20

20 ml

 

26

FBS

CFBS-50

50 ml

 

27

Pen/Strep (100x)

CPS-5

5 ml

 

28

Pen/Strep (100x)

CPS-20

20 ml

 

29

L-Glutamine (100X)  200 Mm

CLG-5

5 ml

 

30

L-Glutamine (100X)  200 mM

CLG-20

20 ml

 

31

 MEM (Non Essential Amino acids)

CNE-5

5 ml

 

32

 MEM (Non Essential Amino acids)

CNE-20

20 ml

 

33

Horse Serum

CHS-10

10 ml

 

34

Horse Serum

CHS-50

50 ml

 

35

قیمت محیط کامل رده سلولی MCF10A

CMCF-100

100 ml

 

36

قیمت محیط کامل رده سلولی HUVEC

CHUV-100

100 ml

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های  88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک service@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.