تشخیص گونه های جانوری متداول در بانک های سلولی و تحقیقاتی و تأیید عدم اختلاط رده های سلولی به روش Multiplex PCR (کد خدمت CB-304) - دانلود فرم درخواست

يكي از مشكلات متداول در تحقيقاتي كه از رده هاي سلولي استفاده مي كنند، اختلاط رده هاي سلولي است كه بيشتر به دليل خطاهاي فردي در آزمايشگاه هاي كشت سلول بوجود مي آيد. به همين دليل امروزه تأييد هويت رده هاي سلولي واجب و ضروري دانسته شده است. روشهاي مختلفي نظير بررسي الگوي انگشت نگاري DNA، بررسي الگوي بيان انواعي از ايزوآنزيم ها و نيز مطالعه نواحي ثابت ژنوم گونه هاي مختلف جانداران، بررسي كاريوتايپ و ... براي تأييد هويت سلولها استفاده مي شود. بانك سلولهاي انساني و جانوري مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران براي تأييد عدم اختلاط رده هاي سلولي گونه هاي مختلف موجودات از روش Multiplex PCR استفاده مي نمايد( افتراق بین گونه ای). در اين فرآيند گونه هاي جانوري كه رده هاي سلولي حاصل از آنها در بانك هاي سلولي بيشتر متداولند انتخاب شده و مورد رديابي قرار مي گيرند. اين گونه ها شامل: خرگوش، موش سوري، RAT، گربه، سگ، گوسفند، بز، اسب، گاو، ميمون سبز آفريقايي، ميمون Rhesus، انسان، خوك و هامستر، شتر، الاغ، مرغ( Gallus gallus ) و حشرات( پروانه سانان) هستند. لذا چنانچه نياز به تأييد گونه براي يك نمونه سلولي ( يا DNA) براي مواردي غير از تأييد هويت رده هاي سلولي باشد نيز خدمات شناسايي براي گونه هاي فوق قابل انجام خواهد بود. تا کنون این موارد برای تأیید منبع فراورده های غذایی مورد استفاده قرار گرفته است.
برای تأیید عدم اختلاط رده های سلولی انسانی از روش بررسی Short Tandem Repeats ( STRs analysis) استفاده می شود( افتراق درون گونه ای رده های سلولی) .این روش برای تأیید هویت در پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد. در مورد رده های سلولی تحقیقاتی استاندارد، با مقایسه ی الگویSTRs   به دست آمده با الگوی ثبت شده در بانک اطلاعاتی مربوط هویت رده سلولی و عدم اختلاط آن با نمونه های سلولی دیگر اثبات می گردد. این آزمایش برای رده های سلولی اسب نیز انجام می پذیرد.
لطفاً درصورت نیاز در مورد گونه هاي ديگري كه در فهرست فوق آورده نشده است، با بانك سلول هاي انساني و جانوري تماس بگيريد.
شرایط ارسال نمونه: رسوب سلولي از نمونه را تهيه و ارسال نماييد. بدين منظور سلولها را با روش معمول از ظرف كشت جدا نماييد و آنها را شمارش كنيد. سپس سانتريفوژ كنيد و مايع رويي را خارج نماييد. رسوب سلولي باقيمانده را در دماي -80oc منجمد نماييد و آن را در شرايط انجماد ارسال كنيد. ارسال حداقل 106 × 2 سلول تضمين كننده تامين ميزان  DNAمورد نياز براي انجام آزمايش و تكرار احتمالي آن خواهد بود. در صورتی که محدودیتی در میزان سلول های ارسالی، تهيه رسوب سلولي يا نحوه ارسال دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. حتي الامكان نمونه ها را  در ابتداي هفته ارسال نماييد.

  
   نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی یا تحویل CD

   

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.