استفاده از دستگاه Real Time PCR - (کد خدمت CB-311) دانلود فرم سفارش  فرم جدید برای تست

  شرح خدمت: 

استفاده از دستگاه REAL TIME PCR برای بررسی کمی نمونه های اسید نوکلئیکی  از انواع نمونه های زیستی و مشاوره  در زمینه طراحی پرایمر های REAL TIME PCR


   شرایط ارسال نمونه های زیستی برای آزمون Real Time PCR

 

 


تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.