پذیرش و نگهداری نمونه های سلولی در شرایط فاز بخار نیتروژن مایع (صندوق امانات سلولی) - (کد خدمت CB-312)

شرح خدمت: بانک سلولهای انسانی و جانوری  با دارا بودن امکانات نگهداری رده های سلولی در بخش فاز بخار تانک نیتروژن امکان نگهداری نمونه ها ی منفرد یا مجموعه نمونه ها را، با شرایط خاص، برای متقاضیان فراهم نموده است. این ذخیره می تواند به عنوان ذخیره پشتیبان صاحب  نمونه های سلولی محسوب گردد یا  برای کسانی که امکانات نگهداری سلولها در شرایط بهینه را ندارند، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین امکان ارائه خدمات کنترل کیفی و تهیه شناسنامه سلولی نیز به طور همزمان، وجود دارد.

شرایط ارسال نمونه: بر حسب نوع نمونه و شرایط درخواست، با هماهنگی با کارشناسان بانک سلولهای انسانی و جانوری انجام می پذیرد.

قیمت: بر حسب شرایط درخواست و نوع مشتری تعیین می شود.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.