کنترل کیفی، ذخیره و معرفی و ارائه رده های سلولی تولید شده توسط محققان کشور - (کد خدمت CB-313) - فرم درخواست

شرح خدمت: رده های سلولی حاصل از تحقیقات  برای معرفی باید کنترل کیفی شده و مشخصات آنها تعیین وتعریف شود. در سالهای اخیر در کشورمان رده های سلولی تولید شده است که مانند دیگر کشورها ، قابل عرضه به دیگر محققین است. صاحبان این رده ها می توانند رده های خود را در کنار دیگر رده های بانک سلولی به جامعه علمی و صنعتی کشور معرفی و عرضه نمایند. در این صورت کنترل کیفی و تهیه شناسنامه این رده ها الزامی است.

شرایط ارسال نمونه: در صورتی که محدودیتی در میزان سلول های ارسالی دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. سلول های در حال رشد را در فلاسک cm2 25در بسته بدون فیلتر ارسال نمایید و پیش از ارسال آن را با محیط کشت مناسب پر کنید و در آن را با پارافیلم محکم نمایید. چنانچه بیش از یک نمونه ارسال می نمایید، هر یک را جداگانه در یک کیسه پلاستیکی مناسب گذاشته و درکیسه را محکم ببندید تا در صورت بیرون ریختن احتمالی هر یک از نمونه ها، بقیه نمونه ها از آلودگی حفظ شوند. توجه كنيد كه سلول ها حداقل دوبار در محیط فاقد آنتی بیوتیک کشت داده شده باشند و حداقل سه روز محیط کشت آنها تعویض نشده باشد. تاریخ آخرین تعویض محیط کشت را به هنگام هماهنگی ارسال نمونه ذکر نماييد. چنانچه كشت سلول ها در محيط فاقد آنتي بيوتيك، در بانک سلول های انسانی و جانوری صورت گیرد، هزینه آن دریافت خواهد شد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: -

قیمت: بسته به نوع آزمایشهای مورد نیاز تعیین می شود.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.