ارائه گواهی کیفیت رده سلولی - (کد خدمت CB-314) - (فرم درخواست)
شرح خدمت: در طول سالهای گذشته عدم کیفیت مناسب رده های سلولی و اثر آن بر نتایج تحقیقات بسیار مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل برخی از مجلات علمی به هنگام داوری مقالات گواهی کیفیت رده سلولی از یک بانک سلولی را مطالبه  می نمایند که حداقل شامل تایید عدم آلودگی نمونه به مایکوپلاسما و نیز تایید هویت سلول و عدم اختلاط آن با رده های سلولی دیگر است. 
شرایط ارسال نمونه: در صورتی که محدودیتی در میزان سلول های ارسالی دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. سلول های در حال رشد را در فلاسک cm2 25در بسته بدون فیلتر ارسال نمایید و پیش از ارسال آن را با محیط کشت مناسب پر کنید و در آن را با پارافیلم محکم نمایید. چنانچه بیش از یک نمونه ارسال می نمایید، هر یک را جداگانه در یک کیسه پلاستیکی مناسب گذاشته و درکیسه را محکم ببندید تا در صورت بیرون ریختن احتمالی هر یک از نمونه ها، بقیه نمونه ها از آلودگی حفظ شوند. توجه كنيد كه سلول ها حداقل دوبار در محیط فاقد آنتی بیوتیک کشت داده شده باشند و حداقل سه روز محیط کشت آنها تعویض نشده باشد. تاریخ آخرین تعویض محیط کشت را به هنگام هماهنگی ارسال نمونه ذکر نماييد. چنانچه كشت سلول ها در محيط فاقد آنتي بيوتيك، در بانک سلول های انسانی و جانوری صورت گیرد، هزینه آن دریافت خواهد شد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: گواهی تایید کیفیت رسمی به زبان انگلیسی از طرف بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران که بسته به درخواست متقاضی به صورت پست الکترونیکی یا تحویل در محل بانک یا ارسال به آدرس متقاضی ، قابل تحویل است.

قیمت: بسته به نوع آزمایشهای مورد نیاز تعیین می شود.
تماس با اداره خدامت تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.