تهیه مایع رویی کشت های سلولی - (کد خدمت CB-315) - فرم سفارش

شرح خدمت: مایع رویی سلولهای کشت یافته کاربردهای فراوانی در مطالعات زیست پزشکی مختلف دارند. ارائه این خدمت، می تواند راه حلی برای تسریع و نیز امکانپذیر نمودن این گونه آزمایشها برای محققانی باشد که به امکانات لازم دسترسی ندارند .  

شرایط ارسال نمونه: بر حسب نوع نمونه ،با هماهنگی با کارشناسان بانک سلولهای انسانی و جانوری انجام می پذیرد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل سفارش در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری

قیمت: بر حسب نوع تقاضا تعیین می شود.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.