سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش MTT - (کد خدمت CB-316) - دانلود فرم سفارش

شرح خدمت: آزمایش MTT یکی از روشهای رنگ سنجی متداول برای بررسی میزان سمیت مواد بر حیات سلول است. این مساله با سنجش قدرت احیاء رنگ تترازولیوم (MTT) توسط آنزیمهای سلولی  و تبدیل آن به بلورهای فورمازان با رنگ بنفش مورد بررسی قرار می گیرد.

شرایط ارسال نمونه: بر حسب نوع نمونه ،با هماهنگی با کارشناسان بانک سلولهای انسانی و جانوری انجام می پذیرد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: بر حسب درخواست مشتری به صورت الکترونیکی یا چاپ شده در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری تحویل می گردد.

قیمت: بر حسب نوع تقاضا تعیین می شود.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.