تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایشهای مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا - (کد خدمت CB-317) (فرم درخواست)

شرح خدمت: کشت سلول در علوم مختلف زیست - پزشکی کاربرد دارد. ارائه سلولهای کشت شده و آماده برای انجام آزمایشهای مختلف، می تواند راه حلی برای تسریع و نیز امکانپذیر نمودن این گونه آزمایشها برا ی محققینی باشد که به امکانات لازم دسترسی ندارند . 

شرایط ارسال نمونه: بر حسب نوع نمونه ،با هماهنگی با کارشناسان بانک سلولهای انسانی و جانوری انجام می پذیرد.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل سفارش در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری

قیمت: برحسب میزان و نوع تقاضا تعیین می شود.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.