ارائه و فروش رده های سلولی (کد خدمت CB-307) - فرم درخواست

شرح خدمت: زمان آماده سازي و تحويل نمونه برحسب نوع رده سلولی حداقل دو هفته پس از ارسال تصوير رسيد و هماهنگي با بانك سلولي خواهد بود. رده سلولی کشت داده شده در یک فلاسک کوچک (25 سانتی متر مربع)كه در آن با پارافیلم بسته شده و با محیط کشت کامل پر شده است، به همراه بروشور شرايط كشت و نگهداري سلول، تحویل داده می شود. چنانچه علاوه بر سلول نياز به محيط كشت مربوط به آن داريد، لطفا از قبل اعلام فرماييد. جهت مشاهده فهرست سلولها اینجا کلیک کنید.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

 

  • رده هاي سلولي معمولي شامل رده هاي تحقيقاتي
  • رده هاي لنفوبلاستوئيد و فيبروبلاستي جانوري 
  • رده هاي سلولي مزانشيم و مشابه كه نياز به بررسي و اثبات خصوصيات دارد به همراه شناسنامه و اطلاعات بررسي ماركرهاي سطحي  و همراه با عكس هاي تمايز و روش كار 
  • رده هاي سلولي خاص مانند سلول هاي سرطاني، سلول هاي نرمال انساني كه توسط بانك تهيه شوند به همراه شناسنامه 
  • رده هاي سلولي دستكاري ژنتيكي يا ناميراي انساني غير لنفوبلاستوئيدي، برحسب مورد نوع سلول اوليه و كاربرد 

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.