خدمات مشاوره و طراحی پرایمر - (کد خدمت CB-322) - فرم درخواست

شرح خدمت: مشاوره و طراحی پرایمر برای PCR و Real-time PCR با استفاده از نرم افزارهای آنلاین

نحوه پاسخ دهی به خدمت: بر حسب درخواست مشتری به صورت الکترونیکی یا چاپ شده در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری یا از طرق پست الکترونیکی تحویل می گردد.


تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.