خدمات مشاوره ای (کد خدمت CB-318)

مشاوره در زمینه های :

  • راه اندازی اتاق کشت سلول

  • ایجاد بانک سلولی

  • راه اندازی تکنیکهای مورد استفاده در بانک سلول

نحوه پاسخ دهی: حضور در محل

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک service@ibrc.ir مکاتبه نمایید.