خدمات مشاوره ای (کد خدمت CB-318)

مشاوره در زمینه های :

  • راه اندازی اتاق کشت سلول

  • ایجاد بانک سلولی

  • راه اندازی تکنیکهای مورد استفاده در بانک سلول

نحوه پاسخ دهی: حضور در محل

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.