تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش رنگ آمیزی DNA  (کد خدمت CB-301)  دانلود فرم درخواست
   

 
  
نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی


تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش کشت اختصاصی مستقیم مایکوپلاسما (کد خدمت CB-302) دانلود فرم درخواست

  
 
 
  نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی


تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما  به روش تشخیص مولکولی (PCR) (کد خدمت CB-303) دانلود فرم درخواست

    

   نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی

شرایط ارسال نمونه جهت خدمات فوق: در صورتی که محدودیتی در میزان سلولهای ارسالی دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. سلول های در حال رشد را در فلاسک 25cm2 در بسته بدون فیلتر ارسال نمایید و پیش از ارسال آن را با محیط کشت مناسب پر کنید و درب آن را با پارافیلم محکم نمایید. چنانچه بیش از یک نمونه ارسال می نمایید، هر یک را جداگانه در یک کیسه پلاستیکی مناسب گذاشته و درب آن را محکم ببندید تا در صورت بیرون ریختن احتمالی هر یک از نمونه ها، بقیه نمونه ها از آلودگی حفظ شوند. توجه كنيد كه سلول ها حداقل دوبار در محیط فاقد آنتی بیوتیک کشت داده شده باشند و حداقل سه روز محیط کشت آنها تعویض نشده باشد. تاریخ آخرین تعویض محیط کشت را به هنگام هماهنگی ارسال نمونه ذکر نماييد. چنانچه كشت سلول ها در محيط فاقد آنتي بيوتيك، در بانک سلول های انسانی و جانوری صورت گیرد، هزینه آن دریافت خواهد شد.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.comمکاتبه نمایید.