تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده های سلولی (فرم درخواست)

شرایط ارسال نمونه: نمونه سلولی به صورت فریز (در کرایوویال) و یا سوسپانسیون سلولها در فلاسک  و یا لوله آزمایش با در بسته پذیرفته می شود.  لطفا در ظروف را با پارافیلم محکم نمایید. چنانچه بیش از یک نمونه ارسال می نمایید، هر یک را جداگانه در یک کیسه پلاستیکی مناسب گذاشته و در آن را محکم ببندید تا در صورت بیرون ریختن احتمالی هر یک از نمونه ها، بقیه نمونه ها از آلودگی حفظ شوند. توجه كنيد كه سلول ها حداقل دوبار در محیط فاقد آنتی بیوتیک کشت داده شده باشند و حداقل سه روز محیط کشت آنها تعویض نشده باشد. تاریخ آخرین تعویض محیط کشت را به هنگام هماهنگی ارسال نمونه ذکر نماييد.   حداقل حجم نمونه ارسالی ml8  باشد . اطلاعاتی از قبیل نام سلول/ نام مرکز و آزمایشگاه و فرد ارسال کننده بر روی ظرف نمونه و یادداشت همراه آن ذکر شود. لطفاً تاریخ آخرین تعویض محیط کشت را به هنگام هماهنگی ارسال نمونه ذکر نماييد. چنانچه كشت سلول ها در محيط فاقد آنتي بيوتيك، در بانک سلول های انسانی و جانوری صورت گیرد، هزینه آن دریافت خواهد شد.

   نحوه پاسخ دهی به خدمت: پست الکترونیکی

   

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.