تست های تشخیصی ویروسی برای رده های سلولی ( فقط مخصوص آزمایشگاه های تحقیقاتی ) دانلود فرم درخواست

 تست تشخیص ویروس HBV

تست تشخیص ویروس HIV-1

تست تشخیص ویروس HCV

تست تشخیص ویروس EBV

شرایط ارسال نمونه برای آزمايشهاي تشخيص ويروسي:

آزمایشهاي تشخيص ویروسی HIV، HCV، HBV و EBV به روش کیفی انجام می¬شود. درصورت درخواست تشخيص هر چهار نوع ويروس ، حداقل تعداد 10 میلیون سلول و براي تشخيص آلودگي تنها يك ويروس حداقل 5 میلیون سلول لازم ارسال نماييد. سلولها باید حداقل دو بار در محیط بدون آنتی¬بیوتیک کشت داده شده باشند. در مورد نمونه بافتی، حداقل  100 میلی¬گرم نمونه بافت تازه ارسال گردد. نمونه بايد در ظروف استريل آزمایشگاهی در بسته ارسال شود. درصورت شرایط خاص، مثل کم بودن مقدار نمونه بافت یا تیمار با دارو ، قبل از ارسال نمونه با کارشناسان مرکز تماس بگیرید. مدت زمان جوابدهی حداقل 10 روز پس از دریافت نمونه است. در صورتي كه نمونه ها شرايط خاصي داشته باشند كه نياز به انجام فرآيند هاي اضافه مثل كشت سلول داشته باشند، هزينه آن جداگانه محاسبه خواهد شد. مركز از پذيرفتن نمونه هاي استخراج شده RNA یا DNA معذور است.

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید. جهت دریافت فرم درخواست تشخيص آلودگي به ویروس اینجا کلیک کنید.