تهیه و ارائه DNA و RNA از رده های سلولی موجود در بانک سلولهای انسانی و جانوری

شرح خدمت: در تحقیقات مختلف نمونه های DNA  و RNA  رده های سلولی کاربرد دارد. بانک سلولهای انسانی و جانوری مطابق با  تقاضای محققین، نمونه های مورد نظر را تهیه  می نماید.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل سفارش در محل بانک سلولهای انسانی و جانوری


تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02692108964 تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.