سلول های بنیادی مزانشیمی با قابلیت بالای نوزایی و تمایز به سلول های مختلف معرفی می شوند. این سلول ها در انواع مختلف بافت ها از جمله مغز استخوان، بافت چربی، پالپ دندان، ژله وارتون، پرده های جنینی و دیگر بافت های بدن وجود دارند. با گسترش استفاده از کشت سلول، تعداد گزارش های مشکلات مربوط به عملکردهای ضعیف و ناقص مربوط نیز افزایش یافته است. در تعداد بیشماری از این موارد، خطاها و آلودگی ها به نتایج اشتباه می انجامد و لذا تأکید جامعه علمی جهانی به حیاتی بودن افزایش استانداردهای رده های سلولی، از جمله اثبات عدم آلودگی های مختلف، تعیین و تایید هویت و شناسنامه دار بودن رده های سلولی در حال افزایش است. امروزه روش های بسیاری برای تعیین هویت و اثبات بنیادی بودن سلول های جدا شده از بافت های مختلف وجود دارد، که متداولترین روش برای تایید بنیادی بودن سلول های مزانشیمی، بررسی نشانگرهای های سطحی سلول ها بوسیله فلوسایتومتری و بررسی قابلیت تمایز آنها به سلول های مختلف است (6-1).
در بانک سلول های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران،  بمنظور بررسی نشانگرهای سطحی سلول های انسانی بوسیله دستگاه فلوسایتومتری، از آنتی‏بادی‏های اختصاصی شاخصهای CD45 ،CD29 ،CD90 ، CD34 وCD105 به همراه کنترل ایزوتیپی استفاده می‏شود. همچنین برای بررسی قابلیت تمایز سلول های انسانی و جانوری، از محیط کشت القا کننده‏‏ی سلول های استخوانی و چربی استفاده می‏شود و برای تایید تمایز سلول ها، از رنگ آمیزی اختصاصی آلیزارین قرمز و Oil Red استفاده می گردد. در صورت درخواست، بررسی (میزان) بیان ژنهای بنیادی بودن سلولهای انسانی در سطح mRNA مانند: OCT4 ، NANOG و SOX2 با کنترل GAPDH و با روش Reverse transcriptase PCR یا Real time PCR انجام می پذیرد.

شرایط ارسال نمونه: در صورتی که محدودیتی در میزان سلولهای ارسالی دارید، این موضوع را با کارشناسان بانک سلول های انسانی و جانوری در میان بگذارید. سلول های در حال رشد را در فلاسک 25 cm2 در بسته بدون فیلتر ارسال نمایید و پیش از ارسال آن را با محیط کشت مناسب پر کنید و در آن را با پارافیلم محکم نمایید. چنانچه بیش از یک نمونه ارسال می نمایید، هر یک را جداگانه در یک کیسه پلاستیکی مناسب گذاشته و درکیسه را محکم ببندید تا در صورت بیرون ریختن احتمالی هر یک از نمونه ها، بقیه نمونه ها از آلودگی حفظ شوند. نمونه ها باید عاری از هر نوع آلودگی میکروبی باشند و حداقل دو پاساژ در محیط فاقد آنتی بیوتیک را گذرانده باشند چون در بدو تحویل به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از نظر آلودگی به مایکوپلاسما بررسی می شوند و در صورت آلودگی از نگهداری نمونه ها حودداری خواهد شد. لطفا در صورت وجود هر نوع شرایط خاص آن را در فرم مربوط ذکر نمایید.
نحوه پاسخ دهی به خدمت: گواهی تایید رسمی به زبان انگلیسی از طرف بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و نتایج فلوسایتومتری و عکس سلولهای تمایز یافته  یا نتایج بررسی میزان بیان ژن که بسته به درخواست متقاضی به صورت پست الکترونیکی یا تحویل در محل بانک یا ارسال به آدرس متقاضی ، قابل تحویل است.


برای دانلود فرم سفارش اینجا کلیک کنید.

تماس با اداره خدامت تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88525387 و 02692108964  تماس حاصل نموده و یا با پست های الکترونیک sales@ibrc.ir و ibrc.sales@gmail.com مکاتبه نمایید.